Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK RA1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Góc Rừng
Lượt xem: 571
26-12-2019

Cuộc đời con người dễ gặp phải những cám dỗ về tiền bạc, vật chất rồi đánh mất chính mình. Miên trong tác phẩm Góc Rừng của nhà văn Nie Thanh Mai là một người con gái đẹp nhưng không thể cưỡng lại được những cám dỗ vật chất. Tác phẩm phản ánh thực tại xã hội hiện nay khi nhiều người đã đánh mất chính mình rồi trở về quê hương với con mắt không tôn trọng từ những người xung quanh.

Radio xem nhiều